Excel apuna tilastoaineistojen käsittelyssä

Syventävä kvantitatiivisten menetelmien kurssi, Pori

29.11.2006

Aineistot

Harjoitusdata (delimited) (perustuu World Value Survey 1996 -aineistoon)
Muuttujakuvaukset
Harjoitusdata Exceliin lukemista varten (csv)
Hintaseurantadataa (txt)

Linkit

Paras lähtökohta: Excelin omat helpit ohjelmassa tai tilastolliset funktiot netissä.
- englanniksi
- suomeksi

Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV)
Kuvakaappauksellinen Excel-ohjemoniste
Web Chi Square Calculator
Online Chi Squared Table

Tilastokeskus mm. Statfin-tilastopalvelu, Suomi ja maailma numeroina, Webstat

 


« Paluu pääsivulle

Tuomas J. Alaterä 28.11.2006