Kurssimateriaalit

Tuomas J. Alaterä, YTM

Pääsääntöisesti kurssimateriaalien sijainti ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

» Ways of Information Seeking in Social Sciences (TAMCESS)
» Internet tieteen asiantuntijaverkkona (Tiedonhankinnan taidot / TAMCESS)
» Excel apuna tilastoaineistojen käsittelyssä (Syventävä kvantitatiivisten menetelmien kurssi, Pori)
» Sosiaalitieteen metodologia ja digitaalinen verkottunut media
» Tiedonkeruu verkossa -kurssin materiaalit kurssisivujen kautta.