Tiedon tallennus ja haku: Tietokantojen suunnittelu

8.11.2003

Harjoitukset

» Harjoitus 2: Kenttärakenteen suunnittelu
» Harjoitus 3: Tietokantojen arviointi

Lähteitä ja lisätietoa

Jacsó, Péter & Lancaster, F. W. (1999). Build your own database. Chicago and London: American library association.

Järvelin, Kalervo (1995). Tekstitiedonhaku tietokannoista. Espoo: Suomen ATK-kustannus.

Tenopir, Carol & Lundeen, Gerald (1988). Managing your information. New York: Neal-Schuman Publishers.

Bates, Marcia (1990). Where should the person stop and the information search interface start? Information Processing & Management 26(5):575-591.

Head, Alison J. (1999). Design wise: A guide for evaluating the interface design of information resources. Medford, New Jersey : Information today.

Mäkinen, Ainomaria (2002). Tiedonhaun käyttöliittymien suunnittelu ja evaluointi. Kohteena Aamulehden internetarkisto. Pro gradu -tutkielma - Informaatiotutkimuksen laitos. Tampere 2002.

Tiedonhaun perusteet (Anu Alaterä & Kai Halttunen)

Dialog: Bluesheets

Kirjastot.fi: Tiedonhaku

Tieteellisten kirjastojen (TILKE) etusivu

Makupalojen lista tietokannoista

Anu Alaterä, 7.11.2003