Tiedon tallennus ja haku: Sisällönkuvailu

15.11.2003

Harjoitukset

» Harjoitus 1: Tietokannan arviointi
» Harjoitus 2: Asiasanoitus
» Harjoitus 3: Luokitus
» Harjoitus 4: Sisällönkuvailun menetelmät eri tietokannoissa

Lähteitä ja lisätietoa

Koch, Traugott (1997). The role of classification schemes in Internet resource description and discovery.
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/classification/

Aitchison, Jean (1997). Thesaurus construction and use: a practical manual. 3. ed. London: Aslib.

Shatford, Sara (1986). Analyzing the subject of a picture: A thousand words are seldom cost effective. Cataloging & classification quarterly 4(4):13-31.

International Standard 2788: Documentation - Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri

SFS 5471: Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeet

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tesaurus-sivut
http://www.fsd.uta.fi/tietolipasto/tesaurus/index.html

Yleinen suomalainen asiasanasto

ERIC-tesaurus

UDC Consortium

YKL

NML

Linkkikirjasto

Open Directory

Tietokantaprojektit (Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen laitos)

SOSIG - Social science Information Gateway

eViikki

Klassikkoautomaatti

Hermitage

Anu Alaterä, 7.11.2003